ΕΠΙΛΟΓΗ ΦΙΛΤΡΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΦΙΛΤΡΩΝ

Hardware Synthesizer

Argon8
MD/EM/000004
679.52
+
Argon8M
MD/EM/000006
571.64
+
Argon8X
MD/EM/000005
787.40
+
Cobalt 8
MD/EM/000008
678.28
+
Cobalt 8M
MD/EM/000009
584.04
+
Cobalt 8X
MD/EM/000007
801.04
+
CRAFT synth v2.0
MD/EM/000001
153.76
+
DrumBrute Impact
AR/EM/000088
308.76
+
MatrixBrute
AR/EM/000090
2,101.80
Μη Διαθέσιμο
MatrixBrute Noir
2,101.80
Μη Διαθέσιμο
MicroBrute
AR/EM/000053
311.24
+
MicroFreak v3
AR/EM/000092
343.48
+