ΕΠΙΛΟΓΗ ΦΙΛΤΡΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΦΙΛΤΡΩΝ

Επεξεργαστές Σήματος

1084
HA/EM/000002
2,850.76
Μη Διαθέσιμο
2264E
HA/EM/000004
2,106.76
Μη Διαθέσιμο
AD Converter
SL/EM/000013
195.92
Μη Διαθέσιμο
CL 1B Compressor (mono)
TB/EM/00005
3,550.12
Μη Διαθέσιμο
CL 2A Dual Compressor
ΤΒ/ΕΜ/000012
4,204.84
Μη Διαθέσιμο
DMA 73
HA/EM/000010
2,230.76
Μη Διαθέσιμο
EQ 1AM Equalizer Master (mono)
ΤΒ/ΕΜ/000011
5,844.12
Μη Διαθέσιμο
HA-81A
HA/EM/000021
1,258.60
+
HLT-2A
3,607.16
Μη Διαθέσιμο
HLT-2AM
5,041.84
Μη Διαθέσιμο
LCA 2B Stereo Compressor Limiter
TB/EM/000009
4,581.80
Μη Διαθέσιμο
ME 1B Midrange Equalizer (mono)
TB/EM/000008
2,647.40
Μη Διαθέσιμο
MMC 1A Mic Preamp Multiband Compressor (mono)
TB/EM/000003
4,457.80
Μη Διαθέσιμο
OC-8
SM/EM/000012
260.40
Μη Διαθέσιμο
OC-8E
SM/EM/000056
322.40
Μη Διαθέσιμο
PE 1C Program Equalizer (mono)
ΤΒ/ΕΜ/000007
2,519.68
Μη Διαθέσιμο
SMC 2B Stereo Multiband Compressor
ΤΒ/ΕΜ/000002
4,466.48
Μη Διαθέσιμο
SMC 2BM Stereo Multiband Compressor Master
TB/EM/000001
6,274.40
Μη Διαθέσιμο
SSA 2B Stereo Summing Amplifier
ΤΒ/ΕΜ/000004
4,123.00
Μη Διαθέσιμο
Stage Buddy Master
SM/EM/000041
239.32
Μη Διαθέσιμο
Stage Buddy Remote
SM/EM/000040
239.32
Μη Διαθέσιμο
Successor
HA/EM/000018
1,610.76
+
Symph EQ
HA/EM/000022
1,678.96
Μη Διαθέσιμο
TA-1VP
ΤΑ/ΕΜ/000540
446.40
Μη Διαθέσιμο